Moms på verksamhetsöverlåtelse
7 mars 2024
Det kan bli moms på verksamhetsöverlåtelse (inkråm) i vissa fall, om köparen har blandad moms och tre villkor är uppfyllda. Tidigare var det inte moms på hel verksamhetsöverlåtelse.

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande och slutsatsen av detta är att vissa undantagsfall från moms som tidigare gällt, inte längre är tillämpliga. Det innebär också att företagsmäklarna i varje verksamhetsöverlåtelse aktivt måste avgöra ifall moms tillkommer eller inte. Som angetts i utredningen (se Dokumentet - Moms verksamhetsöverlåtelse) lär de flesta verksamhetsöverlåtelser även fortsättningsvis vara momsfria, men är det så att överlåtelsen sker till någon som har begränsad avdragsrätt, så måste alltså de tre villkoren angivna i utredningen prövas. (se Dokumentet - Moms verksamhetsöverlåtelse)

 

I samarbete med - KRZYMOWSKI advokater

/