Ansökan mäklarkedja

Kriterier för kedjetillhörighet

För att kunna ansluta en mäklarkedja tilll SFR måste minst fem mäklare, anställda i samma företag eller med egna bolag, verka under samma varumärke.

Ansökan görs med hjälp av denna ansökningsblankett och ska innehålla följande uppgifter:

  • Mäklarkedjans namn samt till kedjebolaget anslutna bolags namn.
  • Mäklarkedjans och anslutna bolags organisationsnummer.
  • Mäklarkedjans huvudmän, med fullständiga namn och personnummer.
  • Mäklarkedjans styrelse, med fullständiga namn och personnummer.
  • Kontaktuppgifter.

Posta ansökan till SFR, Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta.

Ansökningsavgift utgår med 200 kronor.

Välkommen med din ansökan!

 

Observera att en anslutning av mäklarkedja inte innebär att kedjans alla mäklare blir medlemmar i SFR. Varje mäklare måste själv ansöka om medlemskap då en individuell prövning och godkännande görs av SFR:s styrelse. Ansökan om medlemskap görs med den här blanketten. För mer information om vilka krav som ställs för medlemskap klicka här >>

Det går också att göra en gruppansökan för medlemskap för kedjans samtliga mäklare. Kontakta oss via info@sfrmaklare.se för mer information och instruktioner kring detta.

Du hittar också mer information om medlemsansökan på den här sidan >>
 

/