Avvaktande marknad ser ljuset
26 november 2020
Marknadsläget för företagsaffärer verkar generellt ha varit avvaktande sedan pandemins utbrott och är fortsatt oförändrat enligt SFR:s medlemmars observationer. Vi får dock positiva signaler om att läget ser ut att ljusna inom en inte alltför avlägsen framtid.

Många människor, företag och organisationer har drabbats hårt av pandemin, men flera sektorer har klarat sig bättre än väntat och vissa har till och med gynnats av situationen. E-handel, streaming- samt digitala mötes- och andra molntjänster är bara några exempel. 

Trots marknadens fortsatt avvaktande läge kommer nu positiva signaler om att situationen kan vända inom en nära framtid. Nyckeln till vändning är förstås ett fungerande vaccin. Om nu de senaste testresultaten i världens ledande vaccinlaboratorier inte grumlas av bakslag kanske vaccinationerna kommer igång i början på nästa år.

När marknadssituationen väl vänder uppåt igen gäller det att vara förberedd för att ta tillvara de nya affärsmöjligheterna och en spirande optimism. Därför är det viktigt att fortsätta nätverka, kommunicera och bearbeta befintliga och potentiella kunder. Och idag när alla vant sig vid att ses digitalt är inte längre frånvaron av fysiska mötesmöjligheter ett särskilt stort hinder.

SFR:s styrelse tror också att många företagare fått nya perspektiv på sina liv och verksamheter under pandemin och gör sig redo att sälja när marknaden vänder. Vi tror också att efterfrågan till viss del kommer att öka då många, som blivit av med sina anställningar, ser ett företagsförvärv som en ny väg framåt. Det finns givetvis många fler intressanta effekter av pandemin som kommer att påverka vår marknad framöver. Styrelsen planerar därför att fortsätta belysa detta i kommande nyhetsartiklar. 
 

/