Samarbetspartners

Due Compliance har tagit fram ett AML och KYC verktyg skräddarsytt för företagsmäklare och rådgivare. I verktyg utför man penningtvättskontroller, kundkännedomskontroller och riskbedömningar på sina kunder och ärenden i 8 enkla steg.

KRZYMOWSKI Advokater AB är en Stockholmsbaserad advokatbyrå med mycket bred juridisk affärskompetens och med expertkunskap inom mäklarrätt. Byrån kan bl.a. annat bistå med råd och hjälp vid tvister, köp och försäljning av företag, aktieöverlåtelser, finansiering, skattefrågor, fastighetsaffärer, bolags- och arbetsrätt med mera. KRZYMOWSKI är dessutom Sveriges enda advokatbyrå som specialiserat sig på skadestånds- och provisionstvister för mäklare, handelsagenter, kommissionärer och andra mellanmän.

Srf konsulterna är branschorganisationen för byråer och konsulter inom redovisning, lön och rådgivning. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag. 

 

Sök redovisningskonsult här >>

/