Därför bör du kontakta en expert vid företagsförsäljningen
8 april 2024
I samarbete med Srf konsulterna publicerades denna artikel i branschtidningen Konsulten. Artikeln är skriven av skribenten Patrik Lones och publicerades den 8 april 2024.

Läs artikeln på Konsultens hemsida >>

Här återges den i sin helhet:

Därför bör du kontakta en expert vid företagsförsäljningen

Ska du sälja företaget? Då kan det vara klokt att ta hjälp av en expert på företagstransaktioner för att säkerställa en smidig, framgångsrik och trygg affär där alla parter blir nöjda.

Om du är redovisningskonsult och har en kund som överväger att sälja sitt företag, kan du också kontakta en företagsmäklare för att få råd och tips om hur du kan stödja kunden på bästa sätt. Alla parter har mycket att vinna på att koppla in en expert i ett tidigt skede.

– Ofta när vi kommer in sent i en företagstransaktion, för att till exempel ta fram köpeavtal och annan dokumentation, ser vi att parterna har svårt att komma överens. Det beror på att de inte lyssnat på eller förstått varandra under förhandlingarna, eller helt missat att diskutera kritiska delar i affären. Vi får då backa processen och lotsa parterna igenom de partier som haltar. För att undvika onödiga tvister och en utdragen process och säkerställa att allt går rätt till är det bra att ha oss med från början, säger företagsmäklaren Johan Sandberg.

Riskfyllt sälja själv

Johan Sandberg är en erfaren företagsmäklare och ordförande på Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR. Enligt Johan blir det allt vanligare att företagare anlitar företagsmäklare vid en försäljning. Det händer dock att företagsägare försöker hantera försäljningen själva för att exempelvis spara pengar. Oftast sker detta om det redan finns en känd köpare. Andra tar hjälp av sin redovisningskonsult, revisor, bank eller kanske en bolagsjurist.

– Det är nästan alltid ett misstag att försöka sälja sitt företag själv, utan professionell hjälp. Risken är stor att man missar viktiga avtalsvillkor, skatteeffekter eller andra aspekter i affären som kan komma surt efter. Dessutom ser en företagsmäklare till att avtalsvillkoren och priset optimeras, bland annat genom en budgivningsprocess. Och till skillnad från att låta redovisningskonsulten, revisorn, bankmannen eller advokaten hantera affären har företagsmäklaren alla dessa professioners perspektiv och kunnande i en företagstransaktion.

Det går att dra paralleller till fastighetsbranschen. De flesta ser det som en självklarhet att anlita en fastighetsmäklare när de ska sälja sin fastighet/bostad. Bland annat på grund av komplexiteten i affären, den krångliga juridiken och möjligheten att maximera priset. Risken att göra fel eller sälja till underpris är helt enkelt för hög utan ett proffs. Att sälja ett företag är betydligt mer komplext och juridiskt invecklat. Dessutom är det mycket svårare att hitta företagsköpare. Ytterligare en aspekt är att, med en företagsmäklare, kan säljaren fokusera på att förbättra verksamheten och resultaten i stället för att ägna dyrbar tid åt en säljprocess.

För en trygg och framgångsrik affär

Johan understryker att det är viktigt att ha en redovisningskonsult eller revisor med i processen. Detsamma gäller företagets bank och juridiska konsulter. Inför en försäljning måste dokumentation, som ger en tydlig bild av företagets befintliga och framtida värde, tas fram. Det handlar bland annat om årsredovisningar, transaktionsanalyser, ägarstrukturer, prognoser, avtalsförteckningar samt lager-, anläggnings- och rättighetsregister med mera.

– Ordning på böckerna underlättar köparens analys och ger extra klirr i kassan. Köparen ser risken som hög, medan säljaren tycker tvärtom eftersom de känner sin verksamhet väl. Ingen kan dock sia om framtiden med full säkerhet. Därför är det viktigt att se till att bolaget är transparent och enkelt att genomlysa.

Johan menar också att köparna alltid uppskattar om det finns en mäklare med i affären. Då vet de att säljaren gjort sin läxa, tagit fram alla nödvändiga underlag och att hela processen sker korrekt.

– När säljaren anlitar en företagsmäklare får han eller hon både en projektledare och ett bollplank för alla slags frågor som uppstår under en försäljning. Säljaren får också en strukturell och professionell process som skapar en trygg och framgångsrik affär. För köparens del innebär det att bolaget blir lättare att analysera och värdera samt att ouppklarade affärer, dåliga avtal och andra brister i verksamheten retts ut. Detta är saker som köparen annars själv måste göra. Sammantaget leder detta till att sannolikheten för ett avslut med en högre prislapp ökar.

Auktoriserade mäklare skapar extra trygghet

Ett vanligt problem bland företagare är att de väntar för länge med att ta beslut om och påbörja en försäljning. Vill man göra en exit vid 65 års ålder måste processen startas när man är 63. Det kan ta upp till två år att sälja ett företag. Dels för att göra bolaget säljbart, dels för själva säljprocessen.

– Att många väntar för länge beror ofta på mentala spärrar då företagandet upptar hela deras liv. Detta kan också leda till att bolaget blir för personberoende och därför svårsålt. Viktigt är att göra långsiktiga planer för en avyttring och skapa vattentäta skott mellan företaget och ägaren. Ju mindre personberoende företaget är desto mindre riskfyllt blir övertagandet för köparen, vilket också höjer prislappen.

Johan råder alltid säljare att inleda säljprocessen med att kontakta en företagsmäklare för att få råd om hur han eller hon ska gå till väga.

– Det kostar ingenting förrän man har tecknat ett uppdragsavtal, så varför inte börja med att ta några kontakter? Vill man vara säker på att det är en seriös, erfaren och professionell företagsmäklare ska man vända sig till en SFR auktoriserad mäklare. Även våra icke-auktoriserade medlemmar är trygga alternativ då de genomgått förbundets granskning och affärsmässiga krav för att bli medlemmar.

Enligt Johan genomför SFR:s medlemmar sammanlagt omkring 300–400 affärer per år.

På bilden: Johan Sandberg, företagsmäklare och ordförande Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR

/