Varför anlita en företagsmäklare?

Att sälja sitt företag är för de flesta entreprenörer ett av livets både svåraste och viktigaste beslut. För många är det ett livsverk som ska avyttras. För köparen är det också ett stort beslut och många faktorer att ta hänsyn till. Därför är det viktigt att förberedelserna och genomförandet görs noggrant och med kunskap om lagar, branschregler, transaktionseffekter och ekonomi för att affären ska bli framgångsrik. Därför bör du anlita en företagsmäklare.

När du ska sälja eller köpa ett företag är det bra att planera affären i god tid och ta hjälp av en företagsmäklare med bred erfarenhet av affärsöverlåtelser. Affärsprocessen är komplex och tar ofta längre tid än många tror. En erfaren och professionell företagsmäklare hjälper dig genom hela processen från företagsanalys och värdering till förhandling och upprättande av överlåtelseavtal. 

Företagsmäklaren har också god kunskap om hur ditt företag marknadsförs på bästa sätt och vilka förberedelser som krävs för att underlätta förhandlingar och köparens analys och beslut samt en smidig överlåtelse. För dig som köpare är det en stor fördel att anlita en företagsmäklare som genom sitt nätverk och kunskap om transaktioner och branschen kan identifiera de bästa objekten på marknaden och hjälpa dig genom hela köpprocessen. Du får bland annat hjälp med analys, värdering, förhandlingstaktik med mera samt minimerar risken att mindre fördelaktiga avtal ingås eller att viktiga avtalsklausuler saknas.

Varför välja en SFR-ansluten företagsmäklare?

SFR är en oberoende branschorganisation och ett nätverk för företagsmäklare i hela landet. Vi utbildar och auktoriserar företagsmäklare samt arbetar för att kontinuerligt öka våra medlemmars och hela branschens kompetens, regelefterlevnad och professionalism. En viktig del i det arbetet är att kräva att de som är verksamma i branschen genomför sina uppdrag på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt. Våra medlemmar har också tillgång till uppdaterade regelverk, avtalsmallar, kunskapsforum och andra verktyg som underlättar transaktioner och säkerställer att de genomförs korrekt och med hänsyn till lagar och regler.

Hitta en SFR-ansluten företagsmäklare här >>

/