Logga in

Bli medlem

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR, är ett förbund med i stort sett ideellt arbetande styrelse. Ett stort och starkt förbund är av stor betydelse för att påverka samhället och stärka yrkeskåren.

Det är långt kvar till att det är lika naturligt att använda en företagsmäklare vid företagsöverlåtelser som att använda en fastighetsmäklare vid fastighetsöverlåtelser.

  • SFR kan stärka branschens anseende.
  • SFR är en resurs för dig i din yrkesutövning.

För att bli medlem i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR, ställs vissa grundläggande krav som framgår på sidan Antagningskrav.

SFR genomför minst en kurs årligen inom yrkesområdet för att vidmakthålla och öka medlemmarnas kunskaper och erfarenheter.

Årsavgift medlemskap  - 100 kr
Serviceavgift medlemskap - 2 200 kr 

Utvecklad av Webdom
/