SFR:s ordförande om marknadsläget i DI
4 april 2023
SFR:s ordförande Johan Sandberg berättar i Dagens Industri hur marknaden för företagstransaktioner utvecklats under den senaste tiden då stigande räntor, inflation och bankkriser prytt löpsedlarna. Han ger också den som funderar på att sälja sitt företag fyra frågor att besvara.

Enligt Johan Sandberg har den makroekonomiska turbulensen bromsat in marknaden för företagstransaktioner, men det handlar om en relativt mjuk inbromsning. Det görs fortfarande mycket affärer inom framför allt små och medelstora onoterade entreprenörsbolag. Den stora skillnaden mot rekordåren 2021 och 2022 är att det tar längre tid att sälja ett företag. Köparna är mer avvaktande och försiktiga idag.

”Generellt tar transaktionerna längre tid. Normalt tar en företagsförsäljning mellan 6 och 12 månader. Nu kanske det ligger mer i den övre delen av det spannet.”, menar Johan Sandberg. 

De branscher som gick väldigt starkt under rekordåren, som bygg, entreprenad och handel, tillhör nu de som går betydligt trögare. 

Ett väsentligt skäl till marknadens långsammare tempo är ränteläget. Köparna har med dagens räntenivåer svårare att få sina kalkyler att gå ihop. Samtidigt tycker Johan att bankerna är alltför försiktiga i sin utlåning och att de borde anstränga sig mer. Stabila industribolag med bra kassaflöden utgör ingen större risk idag och ska inte betraktas under samma lupp som de mer konjunkturkänsliga objekten. Johan ger i artikeln också en känga till revisorerna som enligt honom stirrar sig blinda på riskerna istället för att se möjligheterna.

I slutet av artikeln ger Johan fyra frågor att besvara för den som funderar på att sälja sitt företag: 

1. Är jag verkligen beredd på att sälja?
2. Varför säljer jag?
3. Vem ska köpa?
4. Vad ska jag göra sedan?

Läs hela artikeln här >>

/