Våra hjärtefrågor

SFR arbetar för att förbättra företagsmäklarbranschens kompetens, tjänstekvalitet och förutsättningar. På detta sätt bidrar vi till att mäklarnas kunder får bättre stöd och trygghet, vilket leder till mer framgångsrika affärer. Vi verkar också för ett bättre affärsklimat.

Högre mäklarkompetens

Ett av förbundets viktigaste uppgifter och hjärtefrågor är att höja företagsmäklarbranschens generella kompetens och uppmuntra till mäklarnas kontinuerliga lärande. Det gör vi bland annat genom våra utbildningar och att vara branschens enda oberoende auktorisationsorgan. Våra auktorisationskrav sätter standarden för mäklarnas kompetens, metodik och erfarenhet. SFR:s auktorisation är bara giltig i fyra år och måste sedan förnyas. Detta motiveras av vår målsättning att verka för ständig kompetensutveckling. 

Fler proffs i professionen

Vi har också till uppgift att stärka branschens och mäklarnas affärsmässighet, regelefterlevnad och professionalism. Även denna mission genomsyrar SFR:s auktorisationsprogram, utbildningar och events. Styrelsen har också ett ständigt vaket öga på alla regler och förutsättningar som påverkar branschens aktörer och informerar våra medlemmar och andra branschforum om viktiga förändringar. Vi har dessutom tagit fram ett antal mallar samt affärsmässiga och etiska yrkesprinciper som hjälper och stärker mäklarna i deras profession. 

Bättre affärer

Allt SFR gör är för mäklarnas kunders bästa. Genom att vässa branschens kompetens och professionalism gynnas kunderna då de får ett starkare och mer kunnigt stöd vid köp eller försäljning av företag. I förlängningen leder det till bättre, tryggare och mer lönsamma affärer. När branschens anseende stärks och dess framgångar syns innebär det också att allt fler företagare och entreprenörer väljer att ta hjälp av professionella mäklare vid företagstransaktioner.

Bättre affärsklimat

Genom att aktivt engagera oss och vara en röst i offentliga diskussioner och media samt remissinstans i utredningar kring bransch-, myndighets- och skatteregler försöker vi förbättra branschens förutsättningar och företagandet generellt. Vi vill att det ska bli lättare att köpa, driva och sälja företag i Sverige. För detta krävs bland annat enklare och färre administrativa krav, gynnsammare skatteregler och bättre finansieringsmöjligheter. 

/