Ny strategi för 2021 klubbades på extra årsmöte
15 december 2020
På SFR:s extra årsmöte den 22 oktober, i Stockholm, presenterade styrelsen en ny färdplan för 2021, vilken stämman godkände. Bland annat diskuterades förslaget att skapa en ny marknadsplats för köp och försäljning av företag.

Styrelsen är positiv till idén om en marknadsplats och vill arbeta vidare med frågan. Vi gör dock bedömningen att förslaget måste utredas grundligt och hanteras varsamt för bästa resultat. Marknadsplatsen bör inte stressas fram.

Styrelsen vill också att medlemmarna diskuterar frågan på lokala konferenser och möten och att mäklarkedjorna presenterar mäklarnas samlade åsikt om marknadsplatsen. 

Vill du läsa mer om vad som diskuterades och beslutades på stämman kan du ladda ned mötesprotokollet "Protokoll extra årsmöte 2020" under Dokument på medlemssidorna.

/