Länsstyrelsen informerar om penningtvätt 11 maj 2021
5 maj 2021
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland anordnar tillsammans med Finanspolisen samt Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism webbseminarium som ska öka dina kunskaper om hur du kan skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
/