Auktorisation

Vår företagsmäklarauktorisation ställer höga krav på din kompetens och erfarenhet. Du måste ha varit verksam i minst tre år som företagsmäklare och genomgått auktorisationsprogrammet eller likvärdig utbildning.
/