Vad krävs för medlemskap?

Du kan bli medlem i SFR om du:

a)     Är yrkesverksam som företagsmäklare.

b)     Inte är i konkurs.

c)     Inte har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken.

d)     Inte har belagts med näringsförbud.

e)     Inte är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3§ lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall m.m.

f)      Är känd som pålitlig och hederlig samt även i övrigt bedöms lämplig att utöva verksamhet som företagsmäklare.

g)     Har en ansvarsförsäkring för ekonomisk rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, s k professionsansvar, på minst 5 miljoner kronor.

h)    Är kreditvärdig och utan betalningsanmärkningar. 

/