Summering av årsmötet den 20 maj 2021
8 juni 2021
SFR:s årsmöte för verksamhetsåret 2020 genomfördes den 20 maj 2021 i Stockholm. Bland annat beslutades att mallar och instruktioner för motverkande av penningtvätt ska tas fram.

Vid SFR:s årsmöte den 20 maj omvaldes alla i styrelsen förutom Eric Forsner som avböjt omval. Han ersätts av Lars-Erik Wiik från Tactic. Stämman tackade Eric och välkomnade Lars-Erik!

Stämman beslöt att styrelsen ska undersöka intresset för att SFR, i samarbete med rådgivare, tar fram mallar och instruktioner för riskbedömningen av penningtvätt som företagsmäklare kan använda i samband med affärstransaktioner. 

Stämman beslöt också att styrelsen arbetar vidare med att undersöka möjligheterna för en gemensam marknadsplats där SFR:s medlemmar kan annonsera sina objekt. Styrelsen planerar att, i samarbete med Objektvision, presentera ett konkret lösningsförslag under hösten 2021.

/