Välkommen till informationsmöte den 2 februari om det senaste inom mäklarjuridiken!
17 december 2022
Torsdag den 2 februari 2023, kl. 10-11, håller advokat Antonia Krzymowska ett informationsmöte om de senaste nyheterna inom affärsjuridiken som berör företagsmäklare.

Informationsmötet sker via Teams och är kostnadsfritt för SFR:s medlemmar. Under den timmeslånga genomgången får du dels en repetition av de viktigaste regelverken för mäklare, dels en presentation av och förklaringar till de nya regelförändringarna. 

Boka din plats redan idag genom att mejla oss på info@sfrmaklare.se. Om du har frågor som du vill att Antonia ska ta upp på mötet, inkludera gärna dem i mejlet till oss.

 

Nya samarbetspartners till SFR

KRZYMOWSKI Advokater är en Stockholmsbaserad advokatbyrå med mycket bred juridisk affärskompetens och med expertkunskap inom mäklarrätt. Advokatfirman är en ny samarbetspartner till SFR och som ett led i partnerskapet kommer de att genomföra en årlig, och för medlemmar kostnadsfri, genomgång av nyheterna inom juridiken för mäklare. 

Förutom KRZYMOWSKI har vi även ingått samarbetsavtal med Due Compliance. Du hittar våra samarbetspartners här >>

/