Registreringskrav införs i juli för fastighetsmäklare vilket påverkar företagsmäklare!
12 april 2021
Anmäl dig till webinariet på webbinarium@krzymowski.com
Regeringen har nu presenterat propositionen 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Lagförslaget innebär att vissa företagsmäklare blir registreringsskyldiga. De mäklare som förmedlar hyresrätter till lokaler med en månadshyra som överstiger motsvarande 10 000 euro ska registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen. Den nya registreringskategorin ”särskild registrering för hyresförmedling” föreslås börja gälla från den 1 juli 2021. Den som fortsätter att förmedla sådana lokaler utan registrering gör sig skyldig till ”svartmäkleri”.

Webbinarium

I anledning av att registreringskravet kommer påverka en stor del företagsmäklare kommer KRZYMOWSKI Advokater att anordna ett kostnadsfritt webbinarium via Zoom den 15 april kl. 13:00 under vilket samtliga företagsmäklare är välkomna att delta och ställa frågor. Under webbinariumet kommer vi bena ut vad lagen innebär rent praktiskt för företagsmäklarna och hur verksamheterna måste anpassas. 

Bilder från webbinariet finner Ni under Dokument (för medlemmar).

 
/