Vad innebär en auktorisation?

SFR är den enda oberoende branschorganisationen som auktoriserar företagsmäklare i Sverige. Vi har utfärdat auktorisationer sedan slutet av 90-talet. Auktorisationen syftar till att förbättra branschens standard, kunskapsutveckling och affärsmässighet samt ge professionella företagsmäklare ett bevis på deras kompetens och erfarenhet.

En kvalitetsstämpel

SFR ställer höga krav på de företagsmäklare som vill auktoriseras. Kraven omfattar bland annat högskole- eller likvärdig utbildning, med bland annat företagsekonomi och civilrätt, tre års dokumenterad erfarenhet av företagsmäkleri och goda kreditvärdighetsintyg. Dessutom måste mäklaren genomgått SFR:s auktorisationsprogram, alternativt läst likvärdiga kurser hos annan utbildare, med godkända examinationer. SFR:s auktorisationsprogram håller hög standard, med ständigt uppdaterat kursinnehåll utifrån bransch- och regelförändringar, och leds av professionella transaktionsrådgivare, advokater och andra fackmän. 

En SFR-auktoriserad företagsmäklare är för kunden ett tryggt stöd genom en komplex sälj- eller köpprocess och en garanti för en framgångsrik och korrekt genomförd transaktion.

Hitta auktoriserade företagsmäklare här >>

/