Ansökan enskild medlem

Vad roligt att du vill bli medlem i SFR! Det kommer att hjälpa dig i din roll som företagsmäklare och tillsammans med våra övriga medlemmar kommer du att kunna påverka branschens utveckling och Sveriges affärsklimat. Välkommen in med din ansökan!

Antagningskrav

För att bli medlem i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR, ställs vissa grundläggande krav som framgår på sidan Vad krävs för medlemskap?

Årskostnad SFR medlemskap

Inträdesavgift (engångsavgift) - 200 kr
Årsavgift medlemskap  - 100 kr
Årlig serviceavgift medlemskap - 2 200 kr*

* Medlemskapet förutsätter abonnemang i servicebolaget.

Lägre årsavgift om du tillhör en mäklarkedja

Våra medlemmar består av både fristående och kedjeanknutna företagsmäklare. Varje mäklare måste göra en egen personlig ansökan, men om personen tillhör en SFR-anknuten mäklarkedja reduceras både medlems- och den årliga serviceavgiften med 15 %.

Kontrollera om din mäklarkedja är ansluten till SFR >>

Klicka på länken nedan för att ladda ned ansökningsblanketten:

Fyll i ansökan och skicka den tillsammans med bifogade bilagor med e-post till info@sfrmaklare.se samt i original per post till: SFR, Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta.

Ansökningsavgift utgår med 200 kronor.

Vad händer nu?

Du får en kvittens via mejl att förbundet tagit emot din ansökan. En ofullständig ansökan kommer att returneras till dig för komplettering. Beslut om godkännande sker vid förbundets ordinarie kvartalsvisa styrelsemöten. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att ta en UC för att säkerställa erforderlig kreditvärdighet.

/