Lagar & regler

Det finns många lagar och regler att följa vid en företagsöverlåtelse. Det handlar bland annat om lagen om penningtvätt, skattelagstiftningen, bokföringslagen och aktiebolagslagen samt myndighets- och branschregler. Här tar vi upp några av de viktigaste.
/