Varför ansluta en kedja till SFR?

Våra medlemmar består av både fristående och kedjeanknutna företagsmäklare. Varje mäklare måste göra en egen personlig ansökan, men om personen tillhör en SFR-anknuten företagsmäklarkedja reduceras både medlems- och den årliga serviceavgiften med 15 %. Andra fördelar med att ansluta en mäklarkedja till SFR är att kedjeföretaget får större inflytande över SFR:s verksamhet, frågor och strategi.

Du kan ansöka om att ansluta din mäklarkedja på den här sidan >>

/