Nytt förmånligt GDPR-paket till SFR:s medlemmar
23 november 2020
För att bidra till ett stärkt förtroende för företagsmäklarbranschen har SFR, i samarbete med Svensk Handel Juridik, tagit fram ett nytt GDPR-paket för SFR:s medlemmar.

GDPR-paketet innehåller dels en checklista för personuppgiftsbehandling och en integritetspolicymall, dels en timmes juridisk konsultation och stöd vid verksamhetsanpassning av policyn. Integritetspolicyn kan till exempel användas på hemsida, mejl och annan extern kommunikation.

Checklistan och mallen är kostnadsfria för medlemmar och laddas ned under Dokument på SFR:s medlemssidor. Konsultationen kan köpas för 3 995 kr. Kontakta Linda Leffler Olsson på Svensk Handel Juridik för att få hjälp med att anlita deras jurister och expertis kring GDPR och anpassning av integritetspolicyn.

Vi har även uppdaterat förbundets integritetspolicy tillsammans med Svensk Handel Juridik, i vilken vi tydliggör hur SFR hanterar personuppgifter i olika sammanhang. 

SFR uppmanar alla medlemmar att se över hanteringen av personuppgifter, i enlighet med GDPR, i till exempel kunddatabaser, intressentlistor, utskick och marknadsföring.
 

/