Ta nästa steg i SFR:s nya auktorisationsprogram den 26 augusti!
8 juni 2021
Torsdag den 26 augusti är det dags för nästa steg i SFR:s nya auktorisationsprogram, Modul 2. Kursen erbjuds både på distans och i fysiskt möte. Boka din plats nu!

Det första kurstillfället, för Modul 1, genomfördes den 18 februari 2021. Nu erbjuds nästa steg, Modul 2, den 26 augusti med fysisk undervisning i Stockholm och på distans med live streaming via Microsoft Teams. Plats, tider och en fullständig agenda meddelas senare.

OBS! Beroende på pandemins utveckling kan vi bli tvungna att omvandla kursen till enbart distansbaserad undervisning. Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer och anpassar kursens form därefter. 

Modul 2 består av ett halvdagsseminarium mellan kl. 09:00-12:00 där vi bland annat går igenom företagsvärdering, prismekanismer och finansiella frågeställningar samt fallgropar vid olika modellval och situationer. Föreläsare är Niklas Edler, Partner på Skarpa

Anmäl dig till Modul 2 den 26/8 2021 här >>

Det nya auktorisationsprogrammet är uppdelat i fyra steg (moduler) där varje del rymmer ett antal seminarier och workshops samt en avslutande examination. Vid fullt genomfört program och godkänd examination blir du auktoriserad företagsmäklare i enlighet med SFR:s nya standard och höga krav på kunskap och affärsmannaskap. 

Läs mer om det nya auktorisationsprogrammet här >>

/