Extra årsmöte
16 juni 2020
Ordinarie stämma beslöt om extra årsmöte den 22 oktober 2020.

Styrelsen kallar till extra årsmöte den 22 oktober 2020 kl. 10.00 i Stockholm.

Bordlagda motioner behandlas.

Informationspunkter (se dokument) ska diskuteras och beslutas.

Om inte vi kan träffas fysiskt förbehåller vi oss rätten att ha ett TEAMS möte.

 

Välkomna

Styrelsen

/