Statistik 2018
2 juni 2019
Statistik över antalet företagsmäklare och antalet avslut

För medlemmar finns nu statistiken för 2018 under - Medlemmar / Dokument.

Styrelsen

/