Modul 2

Auktorisationsprogrammets Modul 2 fokuserar på företagsvärdering, prismekanismer och finansiella frågeställningar samt fallgropar vid olika modellval och situationer.

Modul 2 tar en arbetsdag i anspråk och sker genom fysiska möten och gruppundervisning. Under utbildningsdagen blandas föreläsningar, med experter inom bland annat företagsvärdering och prissättning, med grupp- och enskilda övningar. 

Dagen innehåller bland annat följande ämnen:

 • Analys av Räkenskaper
 • Årsredovisningar, R&B-rapporter
 • Normaliseringar, Löner, RK mm
 • Nyckeltal, EBITDA, EBIT, Likv, JEK/T
 • Enterprice Value EV
 • Nettokassa, Rörelsekapital etc.
 • Kassa-Skuldfritt
 • Övriga Begrepp ex "Cash", "Debt", etc
 • Prismekanismer, Locked box, Tillträdesbalans
 • Övriga köpeskillingsjusteringar
 • Reverser/Tilläggsköpeskilling
 • Värdering för Företagsmäklare
 • Värderingsmodeller, inklusive förvärvskalkyler
 • Yttre/inre påverkande faktorer
 • Praktiska Exempel olika typer av företag
 • Statistik från verkligheten
 • Fallgropar

Läs om nästa steg i auktorisationsprogrammet, Modul 3 >>

/