Ta nästa steg i auktorisationsprogrammet - Modul 2 under Q1
17 december 2022
Nästa utbildningstillfälle inom SFR:s auktorisationsprogram är kursen Modul 2 som är planerad att genomföras under första kvartalet 2023. Anmäl ditt intresse här!

Auktorisationsprogrammet består av totalt fyra kurssteg, vilka kan genomföras i den ordning som passar dig bäst. Kursen erbjuds både som distansutbildning och som klassrumsundervisning. Sedan pandemin genomförs de flesta kurser som hybridutbildningar.

Modul 2 fokuserar på företagsvärdering, prismekanismer och finansiella frågeställningar samt fallgropar vid olika modellval och situationer. Du lär dig bland annat olika värderingsmodeller, hur årsredovisningar och bokföring bäst analyseras, vilka nyckeltal som är relevanta och hur de beräknas, vilka fallgroparna är och hur det fungerar med köpeskilling, reverser och tillträdesbalans. Föredragen och övningarna innehåller många praktiska exempel och verkliga fall som vi analyserar och diskuterar.

Anmäl ditt intresse att delta på Modul 2 under Q1 2023 >>

/