Storbankerna minskar risken för penningtvätt
24 november 2020
SFR har deltagit i rollen som remissinstans i en av Finanspolisens workshops om riskbedömning av penningtvätt. Styrelsen uppfattar förekomsten av penningtvätt som mycket liten i företagsmäklarbranschen men förespråkar storbankerna vid transaktioner för att minimera risken.

Finanspolisen sammankallar årligen branschföreträdare för att diskutera risker och åtgärder mot penningtvätt.

Efter workshopen bedömer styrelsen att risken för penningtvätt är låg i vår verksamhet men uppmanar alla att använda de stora affärsbankerna för transaktioner i samband med avslut.
 

/