Logga in

Auktorisationsprogram

SFR har sedan 2020 utvecklat ett nytt utbildningsprogram för auktorisation av företagsmäklare enligt en ny kvalitetsstandard. Det nya auktorisationsprogrammet blev tillgängligt i början på 2021. Nästa planerade kurs för första steget i auktorisationsprogrammet, Modul 1, sker den 20 oktober 2022.

Bli auktoriserad företagsmäklare enligt nya standarden

För att du ska bli auktoriserad företagsmäklare enligt SFR:s nya kvalitetsstandard krävs följande: 

  • Fullt genomgången utbildning med godkända examinationer i SFR:s auktorisationsprogram.*
  • Högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt.
  • Tre års dokumenterad erfarenhet av företagsmäkleri.
  • Minst tre redovisade förmedlingsuppdrag.
  • Professionsanvarsförsäkring på minst 5 miljoner kronor.
  • Godkänt kreditvärdighetsintyg.
  • Godkänt medlemskap i SFR.

Individuell bedömning av auktorisationskrav och utbildningsbehov

Om du genomfört jämförbara kurser hos annan utbildare kan SFR:s styrelse göra en individuell bedömning av auktorisationskraven för dig och fastställa vilka modulsteg inom SFR:s auktorisationsprogram som du måste genomföra för att kunna bli auktoriserad. Skriv ett mejl till styrelsen och berätta vilka utbildningar som du har genomfört och be om en individuell bedömning och utbildningsplan för auktorisation.

Observera att även om du inte behöver genomföra vissa av utbildningsavsnitten/Modulerna, så måste du ändå skriva och få godkänt på samtliga modulstegs examensprov för godkänd auktorisation.

Målet är även att från och med hösten 2022 kunna erbjuda möjligheten till validering av nödvändiga mäklarkunskaper, utan utbildningskrav, genom ett komplett examensprov som omfattar samtliga utbildningsavsnitt/Moduler i auktorisationsprogrammet.

Skrivningstillfällen kommer att publiceras i kalendern under Nyheter och du kan anmäla ditt intresse här.

Anmälan till Modul 1 den 20 oktober 2022 >>

Vanliga frågor och svar om utbildningen

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om utbildningen, som t.ex. vad som gäller för dig som har en auktorisation sedan tidigare eller som har lång erfarenhet av företagsmäkleri. 

Auktorisationsprogram i fyra moduler

SFR:s utbildning för auktorisation är uppdelad i fyra kursmoduler. Varje modul tar cirka en arbetsdag i anspråk och innehåller föreläsningar som varvas med grupp- och enskilda övningar. Dagen efter en genomförd modulkurs testas dina kunskaper med ett digitalt examinationsprov.

Kurstillfällena är utspridda över tid, vilket innebär att det kan skilja veckor eller månader mellan de olika modulerna. 

Klicka på länkarna nedan för att se vad respektive modul innehåller för kursavsnitt:

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4

För att bli auktoriserad krävs att du har blivit godkänd på samtliga fyra examinationsprov. Vid godkännande får du ett diplom och ett auktorisationsmärke i både fysisk och digital form. Auktorisationsmärket (se nedan) kan du sedan använda i din marknadsföring på hemsidor, i din e-postsignatur och i sociala medier.

Kostnad

För SFR:s medlemmar är priset för en hel utbildningsdag 2900 kr*. För icke-medlemmar är kostnaden 3900 kr*.

För ett halvdagsseminarium, som Modul 2 är upplagd, betalar medlemmar 2000 kr* för att delta fysiskt eller 1700 kr* för att delta på distans. Icke-medlemmar betalar 2700 kr* för att delta fysiskt eller 2500 kr* för att delta på distans.

*Alla priser anges exkl. moms.

Avbokningsregler

  • 100 % återbetalning fram till dess att SFR kan avboka utbildningen utan kostnad hos leverantörerna.
  • 50 % återbetalning vid avbokning senast 3 dagar före kurstillfället.
  • Avbokning som sker senare än tre dagar före kurstillfället medges ingen återbetalning.

Klicka här om du vill bli medlem i SFR innan du anmäler dig till utbildningen.

 

Utvecklad av Webdom
/