Auktorisationsprogram

SFR:s auktorisationsprogram består av fyra kurssteg, eller Moduler. Dessa steg kan tas i den ordning som passar dig bäst. Efter varje Modul verifieras dina kunskaper med ett examensprov. Förbundets ambition är att genomföra minst en Modul per år, allt beroende på efterfrågan.

Bli auktoriserad företagsmäklare enligt nya standarden

För att du ska bli auktoriserad företagsmäklare enligt SFR:s nya kvalitetsstandard krävs följande: 

  • Fullt genomgången utbildning med godkända examinationer i SFR:s auktorisationsprogram. Efter utbildningen ska en ansökan om auktorisation göras.
  • Högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt.
  • Tre års dokumenterad erfarenhet av företagsmäkleri.
  • Minst tre redovisade förmedlingsuppdrag.
  • Professionsanvarsförsäkring på minst 5 miljoner kronor.
  • Godkänt kreditvärdighetsintyg.
  • Godkänt medlemskap i SFR.

Individuell bedömning av auktorisationskrav och utbildningsbehov

Om du genomfört jämförbara kurser hos annan utbildare kan SFR:s styrelse göra en individuell bedömning av auktorisationskraven för dig och fastställa vilka modulsteg inom SFR:s auktorisationsprogram som du måste genomföra för att kunna bli auktoriserad. Skriv ett mejl till styrelsen och berätta vilka utbildningar som du har genomfört och be om en individuell bedömning och utbildningsplan för auktorisation.

Observera att även om du inte behöver genomföra vissa av utbildningsavsnitten/Modulerna, så måste du ändå skriva och få godkänt på samtliga modulstegs examensprov för godkänd auktorisation.

Från och med 2023 erbjuds möjligheten till validering av nödvändiga mäklarkunskaper, utan utbildningskrav, genom att du skriver alla fyra examensprov i auktorisationsprogrammet.

Du beställer en examination genom att skriva till info@sfrmaklare.se och ange vilken/vilka Modulsteg som du vill skriva. Varje Modulexamination kostar 1000 kr, exkl. moms, att genomföra. Går du någon av utbildningar ingår examinationen i kursens pris. Efter betalning får du testet mejlat till dig. 

Vanliga frågor och svar om utbildningen

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om utbildningen, som t.ex. vad som gäller för dig som har en auktorisation sedan tidigare eller som har lång erfarenhet av företagsmäkleri. 

Auktorisationsprogram i fyra moduler

SFR:s utbildning för auktorisation är uppdelad i fyra kursmoduler. Varje modul tar cirka en arbetsdag i anspråk och innehåller föreläsningar som varvas med grupp- och enskilda övningar. Någon dag efter en genomförd modulkurs testas dina kunskaper med ett digitalt examensprov.

Kurstillfällena är utspridda över tid, vilket innebär att det kan skilja flera månader mellan de olika modulerna. 

Klicka på länkarna nedan för att se vad respektive modul innehåller för kursavsnitt:

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4

För att bli auktoriserad krävs att du har blivit godkänd på samtliga fyra examensprov. Efter utbildningen ska en ansökan om auktorisation göras. Vid godkännande får du ett diplom och ett auktorisationsmärke i både fysisk och digital form. Auktorisationsmärket (se nedan) kan du sedan använda i din marknadsföring på hemsidor, i din e-postsignatur och i sociala medier.

Kostnad

För SFR:s medlemmar är priset för en hel utbildningsdag 2900 kr*. För icke-medlemmar är kostnaden 3900 kr*.

För ett halvdagsseminarium, som Modul 2 är upplagd, betalar medlemmar 2000 kr* för att delta fysiskt eller 1700 kr* för att delta på distans. Icke-medlemmar betalar 2700 kr* för att delta fysiskt eller 2500 kr* för att delta på distans.

Att bara genomföra en Modulexamination, utan utbildning, kostar 1000 kr*. Skriver du samtliga 4 Modulexaminationer kostar det 4000 kr*.

*Alla priser anges exkl. moms.

Avbokningsregler för SFR utbildningar och events

  • 100 % återbetalning fram till dess att SFR kan avboka utbildningen eller eventet utan kostnad hos leverantörerna.
  • 50 % återbetalning vid avbokning senast 3 dagar före kurs- eller eventtillfället.
  • Avbokning som sker senare än tre dagar före kurs- eller eventtillfället medges ingen återbetalning.

Klicka här om du vill bli medlem i SFR innan du anmäler dig till utbildningen.

 

/