Moms på verksamhetsöverlåtelse
7 mars 2024
Moms på verksamhetsöverlåtelse i vissa fall - till köpare med begränsad avdragsrätt och är tre villkor uppfyllda?

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande och slutsatsen av detta är att vissa undantagsfall från moms som tidigare gällt, inte längre är tillämpliga. Det innebär också att företagsmäklarna i varje verksamhetsöverlåtelse aktivt måste avgöra ifall moms tillkommer eller inte. Som angetts i utredningen (se Dokument) lär de flesta verksamhetsöverlåtelser även fortsättningsvis vara momsfria, men är det så att överlåtelsen sker till någon som har begränsad avdragsrätt, så måste alltså de tre villkoren angivna i utredningen (se Dokument) prövas.

 

I samarbete med - KRZYMOWSKI advokater

/