Ladda ned SFR:s nya Allmänna villkor & Uppdragsbrev
20 november 2020
SFR:s malldokument Allmänna villkor och Uppdragsbrev har uppdaterats för att bättre hantera situationer när ett uppdrag avslutas i förtid.

Uppdateringen av dokumenten har föranletts av att styrelsen noterat att mäklarfirmor hanterar situationen på olika sätt. 

Den nya versionen 2020.11 hittar du under Dokument på medlemssidorna. Observera att du måste logga in först för att komma åt mallen. 

I den kommenterade versionen finns olika alternativ som du kan använda.

Vid frågor kontakta styrelsen eller FYLGIA, advokat Fredrik Winroth.
 

/