Årsstämma 2021
18 mars 2021
Ordinarie årsstämma i SFR den 20 maj 2021 kl 09.30

Stämman hålls på TEAMS

Kallelse och handlingar inför stämman anslås under Dokument på hemsidan

 

Vänligen,

Styrelsen

/