Välkommen till Modul 1 den 20 oktober!
9 augusti 2022
Den 20 oktober har du möjlighet att delta i kursen Modul 1 som är det första steget i SFR:s nya auktorisationsprogram för företagsmäklare.

Auktorisationsprogrammet består av totalt fyra kurssteg, vilka kan genomföras i den ordning som passar dig bäst. Kursen erbjuds både som distansutbildning och som klassrumsundervisning.

Modul 1 tar bland annat upp grunderna i och juridiken kring förmedlingsprocessen, som till exempel uppdragsavtal, marknadsföring, budgivning, upprättande av köpehandlingar med mera. 

Kursen kommer att hållas på hotell Hilton Stockholm Slussen kl. 09:00-16:00 och kostar 2900 kr* att delta fysiskt och 2500 kr* att delta på distans för SFR:s medlemmar. Priset för icke-medlemmar är 3900 kr* för fysiskt deltagande och 3500 kr* för att delta på distans. I priset ingår fika och lunch.

Anmäl dig via info@sfrmaklare.se och uppge dina kontaktuppgifter och faktureringsadress.

/