Logga in

Modul 4

Auktorisationsprogrammets Modul 4 fokuserar på due diligence-processen, företagsbildning och skattefrågor.

Modul 4 tar en arbetsdag i anspråk och sker genom fysiska möten och gruppundervisning. Under utbildningsdagen blandas föreläsningar, med experter inom bland annat due diligence-metodik, fåmansbolagsreglerna och skattefrågor för företagsmäklare, med grupp- och enskilda övningar. 

Dagen innehåller bland annat följande ämnen:

 • Finansiella frågor
 • Juridik
 • Miljömässig
 • Affärsmässig
 • Teknisk
 • Kulturell
 • Skattefrågor för Företagsmäklare
 • Momspliktigt/Momsfritt
 • Skatteleden, Bolag > Fysiker
 • Fåmansföretagsreglerna, 3:12, K10, K12, Gränsbelopp, 25:5
 • Bildande av Moderbolag
 • Förpackning av fastighet - Latent skatt
 • Tilläggsköpeskilling
 • Reverser
   
Utvecklad av Webdom
/