Modul 3

Auktorisationsprogrammets Modul 3 fokuserar på marknadsföring av objekt, försäljningsprocessen och avtalsskrivning.

Modul 3 tar en arbetsdag i anspråk och sker genom fysiska möten och gruppundervisning. Under utbildningsdagen blandas föreläsningar, med experter inom bland annat marknadsföring, säljprocesser och överlåtelseavtal, med grupp- och enskilda övningar. 

Dagen innehåller bland annat följande ämnen:

 • Framtagning av Presentationsmaterial
 • Identifiering av potentiella köpare
 • Bearbetning av potentiella köpare
 • Hantering av olika intressenter
 • Avslutsarbete
 • Från avslut till avtal och tillträde
 • Juridik för företagsmäklare
 • Uppdragsavtal
 • Utformning + Allmänna villkor
 • Fallgropar
 • Överlåtelseavtal
 • Aktieöverlåtelse
 • Inkråmsöverlåtelse
 • Fastighetsöverlåtelse
 • Försvunna aktiebrev, aktiebok

Läs om nästa steg i auktorisationsprogrammet, Modul 4 >>

/