Logga in

Frågor och svar om SFR Auktorisationsprogram

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om auktorisationsprogrammet, som t.ex. vad som gäller för dig som har en auktorisation sedan tidigare eller som har lång erfarenhet av företagsmäkleri. 


1. Om jag har gått liknande kurser som erbjuds inom auktorisationsprogrammet, kan jag tillgodoräkna mig dessa? 
 
Svar: Du informerar styrelsen vilka kurser du genomfört tidigare, så gör styrelsen en bedömning om vilket modulsteg du kan kliva på. Du måste dock först genomföra och få godkänt på examinationsproven för modulstegen innan. Om till exempel styrelsens rekommendation är att du kan påbörja utbildningsprogrammet från Modul 3 måste du först ha klarat testerna i Modul 1 och 2. 
 
2. Hur fungerar en förnyelse av befintlig auktorisation?  
 
Svar: Auktorisationen beviljas under en tid av 4 år i taget. För förnyad auktorisation krävs att du är fortsatt aktiv som företagsmäklare och att du blir godkänd på samtliga fyra modulexaminationer. Dessutom blir du intervjuad om ditt arbete av utvalda styrelserepresentanter. Intervjun sker digitalt. För auktorisation krävs också att du är medlem i SFR och uppfyller SFR:s krav på kreditvärdighet. Förbundet förbehåller sig rätten att ta en UC för att säkerställa kreditvärdigheten vid ansökan och vid förlängning. Beslut om godkännande av auktorisation sker kvartalsvis vid de ordinarie styrelsemötena och meddelas därefter via mejl till den sökande. 

Utvecklad av Webdom
/