Logga in

Frågor och svar om SFR Auktorisationsprogram

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om auktorisationsprogrammet, som t.ex. vad som gäller för dig som har en auktorisation sedan tidigare eller som har lång erfarenhet av företagsmäkleri. 


1. Om jag har gått liknande kurser som erbjuds inom SFR:s auktorisationsprogram, kan jag tillgodoräkna mig dessa? 
 
Svar: Om du genomfört jämförbara kurser hos annan utbildare kan SFR:s styrelse göra en individuell bedömning av auktorisationskraven för dig och fastställa vilka modulsteg inom SFR:s auktorisationsprogram som du måste genomföra för att kunna bli auktoriserad. Skriv ett mejl till styrelsen och berätta vilka utbildningar som du har genomfört och be om en individuell bedömning och utbildningsplan för auktorisation.

Observera att även om du inte behöver genomföra vissa av utbildningsavsnitten/Modulerna, så måste du ändå skriva och få godkänt på samtliga modulstegs examensprov för godkänd auktorisation. 
 
2. Hur fungerar en förnyelse av befintlig auktorisation?  
 
Svar: Auktorisationen beviljas under en tid av 4 år i taget. För förnyad auktorisation krävs att du är fortsatt aktiv som företagsmäklare och att du blir godkänd på samtliga fyra modulexaminationer. Dessutom blir du intervjuad om ditt arbete av utvalda styrelserepresentanter. Intervjun sker digitalt. För auktorisation krävs också att du är medlem i SFR och uppfyller SFR:s krav på kreditvärdighet. Förbundet förbehåller sig rätten att ta en UC för att säkerställa kreditvärdigheten vid ansökan och vid förlängning. Beslut om godkännande av auktorisation sker kvartalsvis vid de ordinarie styrelsemötena och meddelas därefter via mejl till den sökande. 

Utvecklad av Webdom
/