Ansökan om auktorisation

Här ansöker du om auktorisation. Observera att du först måste ha genomgått auktorisationsprogrammet och blivit godkänd på samtliga examinationer samt uppfyller övriga auktorisationskrav innan du kan ansöka.

Auktorisationskrav

För att du ska bli auktoriserad företagsmäklare enligt SFR:s nya kvalitetsstandard krävs följande: 

  • Fullt genomgången utbildning med godkända examinationer i SFR:s auktorisationsprogram. Efter utbildningen ska en ansökan om auktorisation göras. 
  • Högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt.
  • Tre års dokumenterad erfarenhet av företagsmäkleri.
  • Minst tre redovisade förmedlingsuppdrag.
  • Professionsanvarsförsäkring på minst 5 miljoner kronor.
  • Godkänt kreditvärdighetsintyg.
  • Godkänt medlemskap i SFR.

Individuell bedömning av auktorisationskrav och utbildningsbehov

Om du genomfört jämförbara kurser hos annan utbildare kan SFR:s styrelse göra en individuell bedömning av auktorisationskraven för dig och fastställa vilka modulsteg inom SFR:s auktorisationsprogram som du måste genomföra för att kunna bli auktoriserad. Skriv ett mejl till styrelsen och berätta vilka utbildningar som du har genomfört och be om en individuell bedömning och utbildningsplan för auktorisation.

Observera att även om du inte behöver genomföra vissa av utbildningsavsnitten/Modulerna, så måste du ändå skriva och få godkänt på samtliga modulstegs examensprov för att kunna bli auktoriserad. Efter godkända examina ska en ansökan om auktorisation göras.

Från och med 2023 erbjuds möjligheten till validering av nödvändiga mäklarkunskaper, utan utbildningskrav, genom att du skriver alla fyra examensprov i auktorisationsprogrammet.

Du beställer en examination genom att skriva till info@sfrmaklare.se och ange vilken/vilka Modulsteg som du vill skriva. Varje Modulexamination kostar 1000 kr, exkl. moms, att genomföra. Går du någon av utbildningar ingår examinationen i kursens pris. Efter betalning får du testet mejlat till dig. 

Ansökan

Klicka på länken nedan för att ladda ned och fylla i blanketten:

Fyll i ansökan och skicka den tillsammans med bifogade bilagor med e-post till info@sfrmaklare.se samt i original per post till: SFR, Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta.

Ansökningsavgift utgår med 200 kronor.

Förlängning av auktorisation

SFR:s företagsmäklarauktorisation beviljas under en tid av fyra år i taget. Innan auktorisationen löper ut måste du ansöka om förlängning, vilket bör göras minst tre-fyra månader innan. För godkänd förlängning krävs bland annat att du fortfarande är aktiv som mäklare och att du har fortsatt utbilda dig under din tid som auktoriserad. Läs mer om kraven och hur du gör för att ansöka här >>

/