Modul 1

Auktorisationsprogrammets Modul 1 fokuserar på förmedlingsprocessen, etik och penningtvättslagen.

Modul 1 tar en arbetsdag i anspråk och sker genom fysiska möten och gruppundervisning. Under utbildningsdagen blandas föreläsningar, med experter inom bland annat förmedlingsprocesser och affärsjuridik, med grupp- och enskilda övningar. 

Dagen innehåller bland annat följande ämnen:

 • Rekrytera Objekt - Nya Uppdrag
 • Inledande aktiviteter - Informationsinsamling
 • NDA
 • Marknadsföring
 • LOI
 • DD
 • Slutförandeprocess
 • "Dealbreakers"
 • Problem som kan uppstå under processen.
 • Ex Försvunna Aktiebrev
 • Etik för Företagsmäklare
 • Första intryck
 • Rekrytera objekt
 • Bemöta uppdragsgivare och intressenter
 • Objektbeskrivning
 • Annonsering
 • Budgivning
 • Köpehandlingar
 • Exempel på situationer där etiken sätts på prov
 • Penningtvättslagen
 • Lag och tillämpningar
 • Praktiska exempel
 • Framtidsperspektiv

Läs om nästa steg i auktorisationsprogrammet, Modul 2 >>

/