Det här är SFR

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) startades 1996 med syfte att samla branschen och verka för ökad affärsmässighet, regelefterlevnad och kompetensutveckling hos branschens aktörer. Som ett led i detta arbete har förbundet bland annat utvecklat Sveriges enda oberoende auktorisation för företagsmäklare, vilket skapar trygghet för kunderna samt stärker mäklarnas trovärdighet och varumärke.

Professionalism, kunskap och erfarenhet

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, SFR, har som mål att främja branschens utveckling och höja företagsmäklarnas kunskapsnivå. En viktig del i det arbetet är att kräva att de som är verksamma i branschen genomför sina uppdrag på ett kompetent och ansvarsfullt sätt. Att bestämma sig för att köpa eller sälja ett företag kan vara ett av livets viktigare beslut. När man genomför en sådan affärsprocess är det en fördel att planera i god tid och ta hjälp av en företagsmäklare med bred erfarenhet av affärsöverlåtelser.

Affärsprocessen är komplex och kan ta längre tid än man först tror. En seriös företagsmäklare hjälper till genom hela processen från företagsanalys och värdering till förhandling och upprättande av överlåtelseavtal. En företagsmäklare gör en marknadsanpassad värdering av företaget inför försäljning eller generationsskifte och kan också fungera som rådgivare både före och under överlåtelseprocessen. Oavsett hur en företagsmäklare hjälper till i processen ställs det alltid stora krav på kunskap, erfarenhet och etik. Företagsmäklarens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna så att varje företagsaffär blir en sund och bra uppgörelse för alla parter.

SFR – en kvalitetsstämpel

För att bli medlem i SFR krävs att man har företagsförmedling som huvudsysselsättning och har erforderlig kompetens för yrkesutövningen. Man ska ha skött sina åtaganden på ett välrenommerat sätt och inneha ansvarsförsäkring på minst 5 mkr. För att ytterligare stärka yrkets status har SFR infört en auktorisation med målet att många av förbundets medlemmar ska bli auktoriserade.

En SFR-auktoriserad företagsmäklare har en ekonomisk grundutbildning motsvarande högskolenivå och har genomgått förbundets auktorisationsprogram eller motsvarande utbildningar. Den auktoriserade har också varit verksam med företagsförmedling som huvudsysselsättning i minst tre år och genomfört ett flertal företagsöverlåtelser på ett professionellt sätt.

/