Auktorisationens giltighet

En auktorisation gäller i fyra år. Innan auktorisationen löper ut måste du ansöka om att förnya den.

Fyra år i taget

SFR:s företagsmäklarauktorisation beviljas under en tid av fyra år i taget. Vid förlängning av auktorisationen krävs att du är aktiv som mäklare idag och att du har fortsatt utbilda dig under din tid som auktoriserad. Du kommer eventuellt också att bli intervjuad om ditt arbete av SFR:s styrelserepresentanter, vilket sker digitalt. För auktorisation krävs även att du har ett aktivt medlemskap i SFR och uppfyller förbundets krav på kreditvärdighet. Förbundet förbehåller sig rätten att ta en UC vid granskningen av din ansökan. Beslut om godkännande sker kvartalsvis på ordinarie styrelsemöten och meddelas därefter via mejl till dig.

SFR värnar om auktorisationens kvalitet

För att upprätthålla auktorisationens kvalitet och standard arbetar förbundet aktivt med att kontinuerligt förbättra utbildningen och höja auktorisationskraven. SFR har också möjlighet att återkalla auktorisationen för en mäklare som inte följer de regler som förbundet satt upp för auktorisation. Auktorisationen upphör automatiskt vid utträde ur förbundet.

/