Förlängning av auktorisation

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förlängning i god tid innan. Beslut om godkännande sker kvartalsvis på ordinarie styrelsemöten.

Krav vid förlängning

SFR:s företagsmäklarauktorisation beviljas under en tid av fyra år i taget. Vid förlängning av auktorisationen krävs att du är aktiv som mäklare idag och att du har fortsatt utbilda dig under din tid som auktoriserad. Du kommer eventuellt också att bli intervjuad om ditt arbete av SFR:s styrelserepresentanter, vilket sker digitalt. För auktorisation krävs även att du har ett aktivt medlemskap i SFR och uppfyller förbundets krav på kreditvärdighet. Förbundet förbehåller sig rätten att ta en UC vid granskningen av din ansökan. Beslut om godkännande sker kvartalsvis på ordinarie styrelsemöten och meddelas därefter via mejl till dig.

Ansökan

Klicka på länken nedan för att ladda ned och fylla i blanketten:

Fyll i ansökan och skicka den tillsammans med bifogade bilagor med e-post till info@sfrmaklare.se samt i original per post till: SFR, Stationsgatan 6A, 195 40 Märsta.

Ansökningsavgift utgår med 200 kronor.

/