Moms vid företagsförmedling

Information om hantering av moms vid företagsförmedling.

Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom den 24 maj 2013 (mål nr 3476-12) vill SFR informera samtliga medlemmar om vilka konsekvenser detta innebär för moms på medlemmarnas tjänster vid företagsförmedling.

Sammanfattningsvis fastställer HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked och slår fast att de tjänster som tillhandahålls vid ett förmedlingsuppdrag av ett företags aktier är momsbefriade.

När uppdraget enligt uppdragsavtalet är att förmedla företagets aktier så är alla de tjänster som tillhandahålls av förmedlaren för att få till stånd en överlåtelse (t.ex. analys, värdering, bearbetning, avtalsförhandlingar, dokumentation m.m.) underordnade förmedlingen och därmed momsbefriade.

Nedan visas en tabell och rekommendation för hur företagsmäklare ska hantera momsen i olika situationer som kan uppstå. Alla scenarion förutsätter att tjänsten grundar sig på ett uppdragsavtal om förmedling.

Detta gäller fr.o.m. den 1 juni 2012 (Datum för Skatterättsnämndens Förhandsbesked). Moms som uttagits för tjänster inom ramen för ett förmedlingsuppdrag vid en aktieförsäljning efter den 1 juni 2012 riskerar därför att blir föremål för återbetalningsskyldighet.

För fler frågor i ärendet eller frågor hur du ska hantera momsen i det specifika fallet kontakta styrelsen.

/