Bli medlem

Det finns många fördelar med att bli medlem i SFR. Du blir en del av Sveriges enda oberoende nätverk av professionella företagsmäklare och kan ta del av förbundets utbildningar och seminarier samt rabatterade auktorisationsprogram. Ett medlemskap ger dig också tillgång till vårt kunskapsforum, avtalsmallar och andra värdefulla arbetsverktyg.

Tillsammans är vi starkare

SFR har ända sedan mitten av 90-talet arbetat för att samla och stärka företagsmäklarbranschen. Det gör vi med kompetenshöjande åtgärder, som utbildningar och auktorisation, samt nätverksmöten och kunskapsdelning. Vi arbetar också för att påverka Sveriges affärsklimat så att det blir lättare att köpa, driva och sälja företag. Därför behövs DU. Ju fler vi är, desto starkare röst har vi! 

Läs mer om medlemskapets fördelar:

Bli medlem nu >>

/