Logga in

Antagningskrav

Aktiv medlem kan den bli som:

a)     är yrkesverksam som företagsmäklare

b)     inte är i konkurs

c)      inte har förvaltare enligt11 kap 7§ föräldrabalken

d)     inte har belagts med näringsförbud

e)     inte är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3§ lagen(1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall mm.

f)      är känd som pålitlig och hederlig samt även i övrigt bedöms lämplig attutöva verksamhet som företagsmäklare

g)     har en ansvarsförsäkring för ekonomisk rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, s k professionsansvar, på minst 5 miljoner kronor.

En komplett ansökan skall skickas eller mailas till förbundet. En ofullständig ansökan kommer att returneras för komplettering vilket leder till en onödig fördröjning av antagningen till förbundet.

Medlemskapet förutsätter abonnemang i servicebolaget. 

Utvecklad av Webdom
/