Logga in

Om SFR

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) startades 1996. Servicebolaget Sveriges Företagsmäklares Riksförbund Service AB bildades 1997.

Professionalism, kunskap och erfarenhet

Sveriges Företagsmäklares Riksförbunds ”SFR” har som mål att främja branschens utveckling och höja företagsmäklarnas kunskapsnivå. En viktig del i det arbetet är att kräva att de som är verksamma i branschen genomför sina uppdrag på ett kompetent och ansvarsfullt sätt. Att bestämma sig för att köpa eller sälja ett företag kan vara ett av livets viktigare beslut. När man genomför en sådan affärsprocess är det en fördel att planera i god tid och ta hjälp av en företagsmäklare med bred erfarenhet av affärsöverlåtelser.

Affärsprocessen är komplex och kan ta längre tid än man först tror. En seriös företagsmäklare hjälper till genom hela processen från företagsanalys och värdering till förhandling och upprättande av överlåtelseavtal . En företagsmäklare gör en marknadsanpassad värdering av företaget inför försäljning eller generationsskifte och kan också fungera som rådgivare både före och under överlåtelseprocessen. Oavsett hur en företagsmäklare hjälper till i processen, ställs det alltid stora krav på kunskap, erfarenhet och etik. Företagsmäklarens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att varje genomförd företagsaffär blir en sund och bra uppgörelse för alla parter.

SFR – en kvalitetsstämpel

För att bli medlem i SFR krävs det att man har företagsförmedling som huvudsysselsättning och har erforderlig kompetens för yrkesutövningen. Man ska ha skött sina åtaganden på ett välrenommerat sätt och inneha ansvarsförsäkring på minst 5 mkr. För att ytterligare stärka yrkets status har SFR infört en auktorisation och målet är att många medlemmar ska bli auktoriserade.

En SFR auktoriserad företagsmäklare har som grund en ekonomisk grundutbildning motsvarande högskolenivå, har genomgått förbundets auktorisationsprogram med specialistutbildningar, har varit verksam med företagsförmedling som huvudsysselsättning i minst tre år och genomfört ett flertal företagsöverlåtelser på ett välrenommerat sätt.

Utvecklad av Webdom
/