Logga in

Nyheter

Ny fastighetsmäklarlag den 1 juli 2021
21 juni 2021
SFR samarbetspartner advokat Antonia Krzymowska har skrivit en informationstext.

För eventuella frågor:

ANTONIA KRZYMOWSKA
Advokat och jur. dr

T: 08-10 42 12
M: 073-252 10 18
BOX 44047, 10073 Stockholm
www.krzymowski.com

Information om den nya fastighetsmäklarlagen

Den 1 juli 2021 träder den nya fastighetsmäklarlagen i ...

Läs vidare →
Summering av årsmötet den 20 maj 2021
8 juni 2021
SFR:s årsmöte för verksamhetsåret 2020 genomfördes den 20 maj 2021 i Stockholm. Bland annat beslutades att mallar och instruktioner för motverkande av penningtvätt ska tas fram.

Vid SFR:s årsmöte den 20 maj omvaldes alla i styrelsen förutom Eric Forsner som avböjt omval. Han ersätts av Lars-Erik Wiik från Tactic. Stämman tackade Eric och välkomnade Lars-Erik!

Stämman beslöt att styrelsen ska undersöka intresset för att SFR, i samarbete med rådgivare, tar fram mallar och instruktioner för riskbedömningen av penningtvätt som ...

Läs vidare →
Ta nästa steg i SFR:s nya auktorisationsprogram den 26 augusti!
8 juni 2021
Torsdag den 26 augusti är det dags för nästa steg i SFR:s nya auktorisationsprogram, Modul 2. Kursen erbjuds både på distans och i fysiskt möte. Boka din plats nu!

Det första kurstillfället, för Modul 1, genomfördes den 18 februari 2021. Nu erbjuds nästa steg, Modul 2, den 26 augusti med fysisk undervisning i Stockholm och på distans med live streaming via Microsoft Teams. Plats, tider och en fullständig agenda meddelas senare.

OBS! Beroende på pandemins utveckling kan vi ...

Läs vidare →
Länsstyrelsen informerar om penningtvätt 11 maj 2021
5 maj 2021
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland anordnar tillsammans med Finanspolisen samt Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism webbseminarium som ska öka dina kunskaper om hur du kan skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Läs vidare →
Registreringskrav införs i juli för fastighetsmäklare vilket påverkar företagsmäklare!
12 april 2021
Regeringen har nu presenterat propositionen 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Lagförslaget innebär att vissa företagsmäklare blir registreringsskyldiga. De mäklare som förmedlar hyresrätter till lokaler med en månadshyra som överstiger motsvarande 10 000 euro ska registreras hos Fastighetsmäklarinspektionen. Den nya registreringskategorin ”särskild registrering för hyresförmedling” föreslås börja gälla från den 1 juli 2021. Den som fortsätter att förmedla sådana lokaler utan registrering gör sig skyldig till ”svartmäkleri”.

Webbinarium

I anledning av att registreringskravet ...

Läs vidare →
Årsstämma 2021
18 mars 2021
Ordinarie årsstämma i SFR den 20 maj 2021 kl 09.30

Stämman hålls på TEAMS

Kallelse och handlingar inför stämman anslås under Dokument på hemsidan

 

Vänligen,

Styrelsen

Läs vidare →
Utbildning Modul 1 2021
27 januari 2021
Den planerade utbildningen Modul 1 kommer att genomföras den 18 februari

Modul 1 kommer att genomföras den 18 februari via Teams. Anmälan sker via melj till förbundet. 
Välkomna. 

Läs vidare →
Utvecklad av Webdom
/