Logga in

Mäklarkedjor

Våra medlemmar består av både fristående och kedjeanknutna företagsmäklare. Varje mäklare måste göra en egen personlig ansökan, men om personen tillhör en SFR-anknuten företagsmäklarkedja reduceras både medlems- och den årliga serviceavgiften med 15 %. Andra fördelar med att ansluta en mäklarkedja till SFR är att kedjeföretaget får större inflytande över SFR:s verksamhet, frågor och strategi.

SFR har idag sex anslutna mäklarkedjor, vilka listas i tabellen nedan. Vi ser gärna att fler mäklarkedjor gör oss sällskap. Tillsammans blir vi en mycket starkare kraft i arbetet med att förbättra förutsättningarna för och branschen som helhet. Kontakta oss om du vill ansluta er kedja till förbundet!

Kriterier för kedjetillhörighet

För att kunna ansluta en mäklarkedja tilll SFR måste minst fem mäklare, anställda i samma företag eller med egna bolag, verka under samma varumärke.

Ansökan görs med hjälp av denna ansökningsblankett och ska innehålla uppgift om:

  • Mäklarkedjans namn samt till kedjebolaget anslutna bolags namn.
  • Mäklarkedjans och anslutna bolags organisationsnummer.
  • Mäklarkedjans huvudmän, med fullständiga namn och personnummer.
  • Mäklarkedjans styrelse, med fullständiga namn och personnummer.
  • Kontaktuppgifter.

Posta ansökan till SFR, Industrigatan 6, 195 60 Arlandastad.

Välkommen med din ansökan!
 

Utvecklad av Webdom
/