Logga in

Mäklarkedjor

Våra medlemmar består av både fristående och kedjeanknutna företagsmäklare. Varje mäklare måste göra en egen personlig ansökan, men om personen tillhör en SFR-anknuten företagsmäklarkedja reduceras både medlems- och den årliga serviceavgiften med 15 %. Andra fördelar med att ansluta en mäklarkedja till SFR är att kedjeföretaget får större inflytande över SFR:s verksamhet, frågor och strategi.

SFR har idag sex anslutna mäklarkedjor, vilka listas i tabellen nedan. Vi ser gärna att fler mäklarkedjor gör oss sällskap. Tillsammans blir vi en mycket starkare kraft i arbetet med att förbättra förutsättningarna för och branschen som helhet. Kontakta oss om du vill ansluta er kedja till förbundet!

Kriterier för kedjetillhörighet

För att kunna ansluta* en mäklarkedja tilll SFR måste minst fem mäklare, anställda i samma företag eller med egna bolag, verka under samma varumärke.

Ansökan görs med hjälp av denna ansökningsblankett och ska innehålla uppgift om:

  • Mäklarkedjans namn samt till kedjebolaget anslutna bolags namn.
  • Mäklarkedjans och anslutna bolags organisationsnummer.
  • Mäklarkedjans huvudmän, med fullständiga namn och personnummer.
  • Mäklarkedjans styrelse, med fullständiga namn och personnummer.
  • Kontaktuppgifter.

Posta ansökan till SFR, Industrigatan 6, 195 60 Arlandastad.

Välkommen med din ansökan!

 

*Observera att en anslutning av mäklarkedja inte innebär att kedjans alla mäklare blir medlemmar i SFR. Varje mäklare måste själv ansöka om medlemskap då en individuell prövning och godkännande görs av SFR:s styrelse. Ansökan om medlemskap görs med den här blanketten. För mer information om vilka krav som ställs för medlemskap klicka här >>

Det går också att göra en gruppansökan för medlemskap för kedjans samtliga mäklare. Kontakta oss via info@sfrmaklare.se för mer information och instruktioner kring detta.

Du hittar också mer information om kostnader för individuellt medlemskap samt om SFR:s auktorisationsprogram och ansökningsblanketter på den här sidan >>
 

Utvecklad av Webdom
/