Logga in

Remissvar

Regeringen har låtit ta fram ett förslag på beskattning av den finansiella sektorn (SOU 2016:76). Utredarnas uppdrag har varit att ta fram ett förslag på en skatt som ska belasta finansiell verksamhet. Detta med syfte att minska den skattefördel som sektorn påstås ha mot bakgrund av att finansiella tjänster är undantagna från moms.

Den föreslagna skatten är utformad som en tillkommande skatt (15%) på lön och den kommer inte att vara avdragsgill vid inkomstbeskattningen.

Vem beskattas? Den som säljer momsfria finans- eller försäkringstjänster som är undantagna från moms enligt 3 kap. 9 och 10 §§ momslagen.

Företagsmäklare omfattas av förslaget. Eftersom våra tjänster vid aktieöverlåtelser är momsbefriade skulle även vi komma att drabbas av denna skatt.

SFR har lämnat ett remissvar. I vårt svar har vi kraftigt protesterat mot att vi skulle drabbas av en extra finansskatt då vi inte på något sätt har någon fördel av att aktieöverlåtelser är momsbefriade.

Utvecklad av Webdom
/