Allmänna uppdragsvillkor

SFR arbetar för att gemensamma allmänna uppdragsvillkor ska tillämpas av hela företagsmäklarbranschen. Dokumentmall för uppdragsavtal, med dessa villkor, kan laddas ned av medlemmar kostnadsfritt. Övriga branschaktörer kan rekvirera kompletta villkor av styrelsen.

Skicka ett mejl till styrelsen om du vill rekvirera SFR:s "Allmänna villkor för företagsförmedlingsuppdrag". 

/