Logga in

Att tänka på när du ska sälja företag

Viktiga punkter för dig som vill sälja ett företag

Planera försäljningen av ditt företag!

 

Att sälja sitt företag är en kvalificerad affär. Du kan givetvis rådgöra med din revisor om din skattesituation, men en företagsförsäljning är normalt ingen revisorsuppgift. Den är inte heller ett juridiskt problem. En försäljning är ett alldeles eget projekt som består av flera delar från olika discipliner, inte minst marknadsföring. 

En lyckad företagsöverlåtelse förutsätter rätt pris, rätt köpare, rätt av­­tal och diskret hantering. Det kräver kvalificerade verktyg och goda kunskaper i värdering, marknadsföring, förhandlingar, finan­siering och utformning av avtal. En lyckad överlåtelse är ett projekt, som dessutom kräver mycket tid, engagemang och ett stort kontaktnät.

Var beredd på att ditt företag kommer att genomlysas av en köpare. Förbered dig på alla tänkbara frågor och krav på dokumentation. Anlita därför en erfaren företagsmäklare som hjälper dig att noggrant planera och genomföra din överlåtelse. En checklista kan se ut så här:

 

 • Vet du vad du vill med din försäljning och vad du ska göra sedan?
 • Se över skattesituationen. Kanske finns det anledning att först bilda ett moderbolag som köper nuvarande bolag?
 • Är det aktierna i ett bolag eller rörelsen som ska överlåtas?

 

 • Du är en nyckelperson. Har du delegerat ansvar till dina medarbetare?
 • Kan du tänka dig att arbeta kvar i företaget efter försäljningen? 
 • Analysera och dokumentera företagets
 • Intäkter och kostnader
 • Tillgångar och skulder
 • Analysera och dokumentera företagets
 • Affärsidé
 • Marknadsföring
 • Starka och svaga sidor
 • Personal, anställningsvillkor, nyckelpersoner
 • Kundstruktur
 • Marknad
 • Avtal
 • Konkurrenter
 • En köpare förvärvar inte gårdagen utan framtiden.

Bedöm företagets framtid för:

 • Marknad
 • Kundstruktur
 • Organisation
Utvecklad av Webdom
/