Logga in

Auktorisation

SFR har möjlighet att auktorisera medlemmar som uppfyller högt ställda krav på utbildning, kunskap och erfarenhet.

För att bli auktoriserad krävs att man genomgått högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt. Man skall vidare varit verksam minst 3 år som företagsmäklare och under denna tid självständigt genomfört ett flertal företagsöverlåtelser.

För att erhålla auktorisation skall man ha genomgått nio (9) utbildningar*, varav två är obligatoriska och anordnade av SFR. Dessa utbildningar är:

 • Kurs i Avtalsrätt (obligatorisk)
 • Grundläggande kurs i förmedlingsprocessen. (obligatorisk)
   

Under en övergångsperiod* mellan år 2019 och 2021 gäller följande:

Under 2019 är det krav på 5 utbildningar, under 2020 är kravet 7 utbildningar och under 2021 och framåt är kravet 9 utbildningar.

SFR har som ambition att anordna fler utbildningstillfällen, utöver de obligatoriska, inom följande områden:

 • Due Diligence – processen
 • Ekonomirapporter – Bolag och Koncern
 • Etik
 • Penningtvättslagen
 • Personlig försäljning - presentationsteknik
 • Skatt vid företagsöverlåtelser
 • Värdering av företag
   

Externa utbildningar i ovanstående områden kan godkännas av styrelsen efter uppvisande av dokumentation om innehåll, längd och deltagande.

Auktorisationen beviljas under en tid av 3 år i taget. För förnyad auktorisation krävs att mäklaren är fortsatt aktivt verksam som företagsmäklare samt genomgått minst en av SFR anordnad kurs under den senaste treårsperioden.

SFR har möjlighet att återkalla auktorisationen för en mäklare som inte följer de regler som förbundet satt upp för auktorisation. Auktorisationen upphör automatiskt vid utträde ur förbundet. 

Utvecklad av Webdom
/