Logga in

Auktorisation

SFR har möjlighet att auktorisera medlemmar som uppfyller högt ställda krav på kunskap och erfarenhet. För att bli auktoriserad krävs att man genomgått högskole- eller likvärdig utbildning med bland annat företagsekonomi och civilrätt. Man skall vidare varit verksam minst 3 år som företagsmäklare och under denna tid självständigt genomfört ett flertal företagsöverlåtelser.

För att erhålla auktorisation skall man ha genomgått tre av följande kurser (varav två obligatoriska), anordnade av SFR. 

  • Kurs i avtalsrätt vid företagsöverlåtelser.(obligatorisk)
  • Grundläggande kurs i förmedlingsprocessen. (obligatorisk)
  • Kurs i etik och god mäklarsed vid företagsöverlåtelser.
  • Mäklarens roll i DD-processen.

Auktorisationen beviljas under en tid av 5 år i taget. För förnyad auktorisation krävs att mäklaren är fortsatt aktivt verksam som företagsmäklare samt genomgått minst en av SFR anordnad kurs under den senaste femårsperioden.

SFR har möjlighet att återkalla auktorisationen för en mäklare som inte följer de regler som förbundet satt upp för auktorisation. Auktorisationen upphör automatiskt vid utträde ur förbundet. 

Utvecklad av Webdom
/